Областната епизоотична комисия заседава в Хасково

Областният управител на Хасково Станислав Дечев свика на заседание Областната епизоотична комисия, във връзка със Заповед на Изпълнителния директор на БАБХ. Документът е издаден на база постъпил доклад за сериозни проблеми във връзка с хуманното отношение към животните на пазарите за животни в България по наблюдения извършени от Анималс Енджълс.
Областната епизоотична комисия, с председател д-р Стефка Здравкова, заместник областен управител на Хасково, реши да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии, на които да се набележат конкретни мерки за извършване на проверки. Инспекциите да бъдат съвместни между представите Общината, ОДБХ- Хасково, ОД на МВР-Хасково. Целта е да се проверят регламентираните и нерегламентираните пазари за животни в съответната община за спазване на изискванията за хуманно отношение към животните на пазарите за животни и регламентиране на дейността на пазарите, съгласно действащото национално и европейско законодателство. До 20 септември кметовете на общини трябва да уведомят писмено Областния управител за изпълнение на набелязаните мерки.