Областният върна решението за комисиите в СОС

Областният управител Вяра Тодева върна решенията на Столичния общински съвет за избор на заместник-председатели и състави на комисиите. Налице са съществени процедурни нарушения, които налагат преразглеждане на взетите решения. Необосновано е свикано „извънредно заседание“, без да е посочена нито една причина за т.нар. „извънредност“.
Не са спазени изискванията за срокове и предварително предоставяне на материалите на общинските съветници, което е пречка за вземането на информирано и обосновано решение. Заседанието е ръководено без даден мандат от избрания председател на СОС. Областната администрация спазва стриктно закона и ще връща всяко решение на Столичния общински съвет, което е взето в нарушение на процедурата, независимо от формираното мнозинство.