Област Велико Търново вече е оранжева зона за Covid-19

За периода 13-25 октомври за област Велико Търново е отчетена 14-дневна заболеваемост от 83,84 на 100 хил. души население спрямо 33,96 на 100 000 за предходния период от 28.09. до 11.10.2020 г. Заболеваемостта от COVID-19 значително е увеличена, което налага въвеждане на допълнителни противоепидемични и ограничителни мерки. Областта преминава от жълтата в оранжевата зона на заболеваемост.
Със заповед №РД-01-193/26.10.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново на лечебните заведения за болнична медицинска помощ на територията на областта е разпоредено преустановяване на плановата оперативна дейност и е определен задължителен брой легла за лечение на пациенти с COVID-19, не по-малко от 5% от общия брой легла на всяко лечебно заведение за болнична помощ и Комплексния онкологичен център. Съгласно заповедта броят на леглата за лечение на пациенти с COVID-19 се увеличава на 122 легла.