Област Хасково е водеща по обхващането на ученици

„Хасковска област е на първо място по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Работата на екипите за приобщаване на подрастващите към училището в областта са дадени като добър пример от Министъра на образованието пред всички останали 27 области в България“. Това съобщи областният управител на Хасково Станислав Дечев. Той ръководи работната среща по Механизма с представители на РУО на МОН и общините от региона. „Въпреки недоверието, с което беше посрещната идеята за Механизма за връщане на децата в клас, тези мерки дадоха резултати, затова аз съм убеден, че и през тази учебна година всички институции трябва да си вършим работата си така отговорно, както и до сега“, посочи още Станислав Дечев. Той благодари на всички участници в екипите за усилията и за това, че благодарение на тяхната работа в Хасковска област са постигнати много добри резултати.
Статистиката показва, че през учебната 2017/2018 година 42 екипа в област Хасково са посетили 5 100 адреса с деца, които не са посещавали училище. От тях над 3600 деца са в чужбина. От останалите: 135 са трайно върнати в училище, а 87 са отпаднали. Началникът на РУО Хасково Христина Боева съобщи, че през учебната 2018/2019 година данните за всички деца в риск от отпадане от училище ще бъдат публикувани в единна система. „Най-важно да се изпълняват перманентно всички мерки за връщане и задържане в клас, като се следят основните индикатори за отпадане на детето от училище, а именно отсъствия, слаб успех и проблемно поведение“, подчерта тя. След днешната първа среща с представителите на общините от област Хасково, предстоят съвещания с останалите институции, включени в екипите по прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.