Оборудваха доброволците от община Малко Търново

Отрядът от доброволци в Малко Търново вече е напълно оборудван, съобщи в социалните мрежи кметът на общината Илиян Янчев. Доброволците са застраховани, закупено е защитно облекло, отговарящо на стандартите и изискванията. Предстои да се проведе първоначален курс на обучение.
С измененията на Закона за защита при бедствия, всяка община с население до 20000 души е длъжна да създаде доброволно формирование за изпълнение на дейностите по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. В странджанската община регистрираното „Доброволно формирование – Малко Търново“ е с 8 доброволци. Финансирането на дейностите му е от държавния бюджет.