Обследват язовирите в Хасковска област

Класификация и обследване на язовирите в страната, уточняване на собствеността и отговорността за всеки конкретен воден обект. Това са първите задачи, които предстои да бъдат изпълнени, веднага след приемането на промените в Закона за водите, свързани с управлението на водоемите. Това обсъдиха на среща областният управител на област Хасково Станислав Дечев и председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски. В разговорите участваха още заместникът му ген. Кирил Войнов и главният секретар на ДАМТН Мима Чалева.
В страната има над 6 600 язовира, а Хасковска област е първенец по брой водоеми – над 2 400. „За нас стопанисването на язовирите и безопасността на хората са от изключителна важност. Темата е много актуална за областта, затова се надявам с приемането на промените в Закона за водите, всички неясноти да бъдат отстранени. Така всеки собственик ще поеме отговорността за обекта си и ще гарантира сигурността на населението“, подчерта областният управител на Хасково Станислав Дечев. Съвсем скоро ще започне класификация на язовирите в страната. Те ще бъдат обследвани за сигурност и потенциална опасност. Промените в Закона до дни ще влязат в Парламента, а след приемането им вече ще бъде създадено Държавно предприятие, което ще стопанисва язовирите, за които общините не могат да се грижат, уточниха от ръководството на ДАМТН.