Обсъдиха държавния план-прием за област Хасково

Областният управител на област Хасково Катя Панева свика Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково, където бе обсъден държавният план-прием за учебната 2022-2023 година за учениците след 7 клас. Работната среща се състоя в зала „Марица“ на Областна администрация- Хасково.
Държавен план-прием в 8 клас в област Хасково ще бъде обявен в 27 училища. 9 са професионалните гимназии, а 4 са профилираните гимназии. Средните училища с професионални паралелки са 5. Те са в Маджарово, Минерални бани, Симеоновград, с. Караманци и с. Стамболово. 5 са и средните училища с профилирани паралелки. В Хасково са 2, а в Свиленград, Димитровград и Харманли по едно учебно заведение. Средните училища с професионални и профилирани паралелки са общо 3 – в Ивайловград, Любимец и Тополовград. Има и едно обединено училище на територията на областта.
Старши експертът по професионално образование и обучение към РУО-Хасково Дарина Станчева показа статистическите данни на реализирания план прием в национален мащаб за последните три учебни години. Реализираните професионални паралелки през учебната 2019-2020 г. са били 1301, а през следващата 1359. През 2021-2022 г. се бележи също увеличение – 1381. Броят на реализираните профилирани паралелки е намален. През учебната 2019-2020 г. те са били 1024, през 2020-2021 г. – 952, като толкова остават и през учебна година 2021-2022 г.
Началникът на РУО-Хасково Веселина Павлитова подчерта, че политиката на национално ниво в сферата на образователната система е да се увеличи броят на професионалните паралелки, а да бъдат намалени профилираните паралелки. Приоритет на Министерството на образованието е също дуалното обучение (обучението чрез работа), което е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, коментира още г-жа Павлитова. Седмокласниците в региона в учебната 2020-2021 са били 2009, а през учебната 2021-2022 г. са 1970, което е с 39 по-малко ученици, уточни г-жа Станчева.