Обсъждат организацията на движението в Стара Загора

Днес от 17.30 ч. в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора ще се проведе обществено обсъждане на проекта „Актуализация на плана за организация на движението (АПОД) в зоната между улици бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Иван Вазов“, бул. “Крайречен булевард“ и бул. „Славянски“, гр. Стара Загора“. Проектът се разработва във връзка с увеличеното автомобилно натоварване и констатирани проблеми в съществуващата организация на движение.