Обсъждат проекта за бюджет на Русе

Днес, от 17:30 часа в Пленарната зала ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе за 2018 година. Проектът за бюджет е публикуван на интернет страницата на общината по основни показатели, изпълнявани проекти и приоритети и е на разположение в Информационен център – пл. „Свобода“ №6.