ОбС в Минерални бани с последно заседание за годината

Двадесет и четвъртото си редовно заседание ще проведе местният парламент в Минерални бани от 14,00 часа на 20 декември т.г. В проекта за дневен ред са включени 13 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. По-важните от тях касаят актуализация в Разчета за финансиране на капиталовите разходи на общината за 2017 г. и актуализиране на годишната програма за 2017 г.
Кметът Мюмюн Искендер ще внесе докладна за включване на община Минерални бани в СНЦ „Тракийски туристически район” – град Пловдив, за което има отправена покана към община Минерални бани. Местните парламентаристи ще трябва да определят представител на общината в комисията за изработването на областната здравна карта. Останалите докладни са за продажба на общински жилища на настанени в тях по административен ред наематели, прекратяване на съсобственост и одобряване на ПУП, освобождаване от заплащане на такса детска градина и отпускане на еднократни финансови помощи.