ОбС – Ямбол гласува допълнение на бюджета на общината

Общинските съветници в Ямбол гласуваха допълнение на бюджета на община Ямбол за 2021 година за значими начинания. Предвидените средства в бюджета на общината за възнаграждения и осигурителни вноски на общинските съветници за месец октомври в размер на 30 000 лв. да бъдат насочени за реализиране на идеята за създаване на паметник на Васил Левски.
Съветниците гласуваха да бъде проектирано и изградено ново кръстовище с кръгово движение на ул. „Димитър Благоев“, ул. „Ямболен“, ул. „Ормана“ и ул. „Пирин“ на стойност 10 000 лева, с което ще се осигури безконфликтно транспортно обслужване в района на сега съществуващото пътно кръстовище. По този начин ще се облекчи силно натоварената транспортна връзка на градската улична мрежа. Във връзка с извънредната епидемична обстановка и увеличаване на броя на регистрираните случай на COVID-19 в страната, Общински съвет – Ямбол гласува закупуването на две термални металдетекторни рамки, които безконтактно ще измерват температурата както на служителите, така и на влизащите граждани в сградата на общината. За нуждите на Дома за стари хора „Св. Архангел Михаил“ в Ямбол ще бъде закупен автомобил за извозване на потребителите на дома до личен лекар, зъболекар, транспортиране до болница.