Обучават общински служители в Стара Загора

Прилагането на законодателството в сферата на наследяването и осиновяванията ще бъде тема на двудневен семинар-обучение за общински служители в Стара Загора. Община Стара Загора ще проведе семинар на тема „Административно обслужване. Удостоверение за наследници“ за служители от отдел „Гражданско състояние“, кметове, кметски наместници, технически сътрудници в кметствата на територията на общината. Лектори ще бъдат държавни експерти на Главна Дирекция „Гражданска регистрация и Административно обслужване“.
Семинарът ще започне в 13,30 ч. днес с лекция на държавния експерт от ГД ГРАО Петя Буланова, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тя е посветена на определянето на кръга от наследници, реда на наследяване и преглед на законодателството в областта на наследяването. В рамките на два дни участниците ще бъдат запознати и с практически примери за наследяване, видовете осиновявания и издаването на удостоверения за наследници и законодателството, което ги регламентира, съобщи секретарят на Община Стара Загора Делян Иванов. Семинарът ще се проведе в общинската зала „П.Р. Славейков“