Обучават русенски младежи на доброволчество

В тридневно обучение се включиха млади хора от Русе и се обучаваха да бъдат разпространители на идеята на доброволчеството. Целта е бъдещите мултиплаери да реализират различни информационни дейности и да мотивират местни младежи да се включват в доброволчески инициативи. Участието им в обучението е част от проект за стратегическо доброволчество „Доброволчеството: Стъпка на горе в твоя живот“, финансиран от ЦРЧР по програма „Еразъм+“, който се реализира от Сдружение „Вдъхновение“ в партньорство с Общински Младежки дом – Русе.
Обучителите запознаха участниците с различните видове доброволчески проекти; възможностите, които дава Европейската доброволческа служба по програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност за международна моблиност на млади хора между 18 и 30-годишна възраст. Те разгледаха правата и задължениета на доброволците и организациите, в които работят, като им бяха представени конкретни примери за доброволчески проекти.
В последния ден от обучението участниците разработиха идеи за организиране на различни събития за популяризиране на доброволческите програми сред младежите от Русе и по малките населени места. Тези идеи ще бъдат реализирани, след като през месец март в Русе пристигнат и двама чуждестранни доброволеца, които заедно с местните младежи ще реализират разработените от мултиплаерите идеи.