Общинарите от Болярово протестират срещу новата цена на водата

Протестна декларация срещу увеличението на водата прие на заседание Общински съвет Болярово. Декларацията е подписана и от кметовете и кметските наместници от общината. „С одобрението на увеличението на водата ще се усили бедността и мизерията, характерна за граничните райони на България, където преобладаващо живее население в пенсионна възраст и хора с ниски доходи, които не могат да осигурят основните си потребности от храна и лекарства, а допълнително ще бъдат натоварени с по-високи цени на водата” се казва в документа. Вносителят кмета на общината Христо Христов заяви, че с декларацията изразяват протест и несъгласие с увеличаване цената на водата.
Основният мотив е, че няма направени конкретни инвестиции от „ВиК“ – оператора в община Болярово, всички направени инвестиции са плод на работата на общинска администрация за спечелването на проекти за подмяна на водопроводите на Болярово, Воден, Ружица и частично в Стефан Караджово. Другият мотив е, че голяма част от водата в община Болярово се подава по гравитачен път – главният водопровод, който захранва и двете общини – Болярово и Елхово от с. Воден е гравитачна вода и захранва 9 населени места. Вторият водопровод от Голямо Шарково към Елхово също е по гравитачен път”.
Общинският кмет напомни, че веднъж водата се увеличи от 1 декември и от 1 януари тя отново ще се повиши за втори път. Според него е недопустимо при увеличение на пенсиите с 3 %, водата да се увеличи с 20 %. Декларацията ще бъде изпратена до ДКЕВР, омбудсмана, областния управител и управителя на ВиК-Ямбол.