Община Ардино с патронажна грижа за възрастни хора


Община Ардино с патронажна грижа за възрастни хора. По процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” вече се работи активно в 157 общини в България, като са обхванати около 13 000 потребителя.
Осигуряват се почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за хора с увреждания и възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Екипи от социални работници, медицински лица, рехабилитатори и психолози посещават възрастните хора и хората с увреждания в домовете им в рамките на до 2 часа дневно. Предоставят се услуги като проследяване схемата за прием на лекарства, мерене на кръвно, връзка с личните лекари на потребителите. Рехабилитаторите работят за по-добра подвижност и самостоятелност на нуждаещите се в ежедневието им. Предоставят се психологическа подкрепа и консултиране.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще предостави още една възможност на общините, които не са кандидатствали по процедурата по време на първия прием, да подадат своите проекти.