Община Асеновград ще изгражда нови велоалеи

Община Асеновград продължава да представя поетапно обектите от Концепцията си за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) – ето кои са планираните обекти, при реализирането на които ще се подобри градската среда.
Изграждане на велоалеи на територията на Асеновград е една от тях. Проектната идея е насочена към изграждането на 5 км. велоалейна мрежа, която да е естествено продължение на изградената до момента велоалея и да дава достъп до различни части и зони на града. Целта е да се изгради благоприятна инфраструктура за развитие на велосипедния транспорт – и като средство за придвижване, и като средство за отдих, спорт и прекарване на свободното време. Очакваните резултати от реализацията на проекта са: оптимизиране на пътните пространства; понижаване нивото на стрес и осигуряване на по-голяма сигурност за велосипедистите; бързо достигане от точка А до точка Б, при интензивен автомобилен трафик; намаляване броя на пътнотранспортните произшествия (ПТП) и др. Добре развитата велоинфраструктура ще е мотивация за повече хора да използват този екологичен и евтин начин на транспорт, което ще разтовари до определена степен тежкия трафик в града. Прогнозната стойност на тази инвестиция е 3 000 000 лв.