Община Варна спечели важен социален проект

Изключително важен и полезен социален проект, насочен към уязвими групи от населението, стартира Община Варна. Неговото наименование е „Укрепване на общинския капацитет в Община Варна“. Управлява се от дирекция „Социални дейности“, като е финансиран по Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и е на обща стойност в размер на 1 107 316 лв. (100 % безвъзмездна финансова помощ).
Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа на общинската администрация в процеса на реформирането на системата на социалните услуги и улесняване прехода към новите механизми на местно ниво. Дейностите по него днес бяха представени на нарочна пресконференция от зам.-кметът Снежана Апостолова и Лилия Мирева от дирекция „Социални дейности“. Проектът е с продължителност 24 месеца и ще приключи на 31 декември 2025 г. Той е съобразен с приетия през 2020 г. Закон за социалните услуги в България и ще осигури по-широк и равен достъп до социални услуги. Община Варна предоставя и финансира 59 социални услуги. През миналата година от тях са се възползвали 4066 лица, като в тази бройка не влизат 713 лица, ползватели на социалния патронаж, и 451 лица – ползвали обществената трапезария. Основната цел на стартиралия от началото на годината проект е осигуряване на подкрепа на общинската администрация в процеса на реформирането на системата за социални услуги и улесняване прехода към новите механизми на местно ниво. На пресконференцията днес стана ясно, че гражданите, желаещи да получат допълнителна информация за видовете социални услуги и възможностите за тяхното ползване, могат да бъдат консултирани в следните административни звена: фронт-офисът на ул. „Г. С. Раковски“ №62, ет. 1, в сградите на районните администрации, сградата на Община Варна, гише 14, като и по телефоните: 052 820 900, 052 820 908, 0884 640 111.