Община Варна ще разполага с бюджет от 707 милиона лева

През тази година Варна ще трябва да разполага с бюджет в размер на 707.7 млн. лв. Това показват данните, публикувани в сайта на общинската администрация преди насроченото за 25 януари обществено обсъждане.
Предвидените приходи от централния бюджет за изпълнение на делегирани държавни дейности са 338 553 392 лв., а за местни дейности – малко над 369 млн. лв. Капиталовите разходи, включени само в бюджета на община Варна за 2024 г., възлизат на 160 млн. лв. Средства от Европейски проекти и програми за 2024 г., предвидени в бюджета на Варна са в размер на почти 56.5 млн. лв. А общият размер на средствата за проекти, финансирани по процедури на Плана за възстановяване и устойчивост, които ще се реализират в периода 2024 – 2026 г., възлиза на над 125 млн. лв. Община Варна ще кандидатства за финансиране по проекта за „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в жк „Чайка“, район „Приморски“, гр. Варна“ в размер на 2 млн. лв. Други над 25 млн. лв. са предвидени за изграждане и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода до 2026 г.