Община Габрово подобрява капацитета си за зелени инвестиции

Община Габрово ще подобри капацитета си за въвеждане на зелени инвестиции в градското развитие чрез участие в партньорски международен проект по Програма „Интеррег“. Той се казва „Ново управление за нови пространства“ и обхваща 35 регионални и общински институции от 13 европейски държави.
Целта е да се изготви модел за интегриране на зелени инвестиции в процеса на териториално развитие в страните от Дунавския регион. Това ще се случи в сътрудничество между публичния, частния и гражданския сектор. Заложено е да бъде разработена методология за насърчаване на зелените инвестиции при обновяването на занемарени градски пространства. Дейностите ще подпомогнат изпълнението на концепцията за интегрирани териториални инвестиции, която предвижда благоустрояване на крайречната зона по р. Янтра в участъка между моста на ул. „Д-р Никола Василиади“ и моста на ул. „Христо Ботев“. Целта е да се генерират идеи за запълване на по-малките места около Музея „Дом на хумора и сатирата“ (МДХС), спортна зала „Орловец“, бившия текстилен техникум и новосъздадения артцентър „Кристо и Жан-Клод“. Терените биха могли да се обогатят чрез различни намеси в градската среда, обособяване на тематични зони, събития и други.
Разработеният модел ще бъде тестван пилотно в градски и селски райони на осем области в Германия, Румъния, Унгария, Босна и Херцеговина, Сърбия, Словения и България (Габрово). Резултатите ще станат част от методологията за зелени инвестиции, която ще служи като ръководство за планиране на инициативи за градско и териториално управление. Общата стойност на проекта е 2 960 195 евро. Бюджетът за Габрово e 120 040 евро, от които 6 002 евро са собствен принос. Дейностите ще продължат до средата на 2026 г., водещ партньор е Геодезическият институт на Словения.