Община Габрово получи 8 нови екологични автобуса


С осем нови екологични автобуса ще бъде обновен автопаркът на обществения градски транспорт в Габрово. Превозните средства са част от предвидените по проекта за развитие на устойчив градски транспорт. Осемте автобуса на природен газ, получени сега, скоро ще превозват пътници по градските линии. Те са част от общо 14-те екологични транспортни средства, с които се обновява автопаркът на обществения транспорт в Габрово.
Новите возила няма да задоволят изцяло нуждите, но частично ще решат проблема с остарелите и силно амортизирани автобуса, които са на разположение на общинското дружество. Автобусите са доставени в рамките на проекта за развитие на градския транспорт. Чрез него беше обновена и част от транспортната инфраструктура. Внедрена е и информационна система за управление с електронни табла на 104 автобусни спирки.