Община Габрово с процедура за съфинансиране на проекти

Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия по Програма „Култура“ за съфинансиране на проекти за 2022 година, обявиха от администрацията на кмета. Процедурата се провежда съгласно Правилник за съфинансиране на проекти по програма „Култура“ от бюджета на Община Габрово и Заповед на кмета на Общината за определяне на приоритети и срок за подаване на проектни предложения.
Основна цел на Програма „Култура“ е да подкрепя и стимулира развитието на значими културни инициативи и създаването на качествени културни продукти, търсене на оригинални и новаторски подходи и решения, в съответствие със стратегическите приоритети на Община Габрово. Финансовите средства, необходими за реализирането на Програмата, се осигуряват от бюджета на Община Габрово. Чрез подкрепа на оригинални проекти в различни области на културата, Програмата работи за развитие на културния сектор, в интерес на жителите на Габрово и цели запазване на неговата идентичност и утвърждаването му като творчески и зелен град.