Община Габрово ще ремонтира Историческия музей

Община Габрово ще кандидатства по проект „Красива България“ за етапно изпълнение на ремонтни работи на обект „Ремонт на покривите и дограмата на сградата на Регионален исторически музей“ – недвижима културна ценност. В периода октомври 2017 до 15 януари 2018 година се провежда кампания на Министерство на труда и социалната политика за набиране на кандидати за участие по проект „Красива България“.
В рамките на кампанията се подкрепят мерки за подобряване на обществената среда в населените места, подобряване на социалната инфраструктура. Изданието пише, че проектът дава възможност и за етапно изпълнение. Като първи етап на изпълнение (най-належащи и спешни) са ремонтно- реставрационните дейности по покрива, мансардния етаж с дограмите и покривното осветление. Въпреки привидно доброто конструктивно състояние на покрива, по таваните и стените на мансардния етаж на сградата (ползван от администрацията на РИМ) има следи от влага, мухъл, подкожушване и обрушване на мазилката.
Вследствие многогодишна експлоатация и нееднократни частични подмени, изкърпвания и снаждания, част от ламариненото фасадно покритие е компрометирано, изгнили са дъсчени и летвени обшивки и елементи на дървена конструкция, с нарушена цялост са металните корнизи и металните обшивки на капандурите и прозорците.