Община Дряново се побратимява със сръбската Валево

На работна среща с кмета на Община Валево, Република Сърбия, д-р Слободан Гвозденович, кметът на Община Дряново Мирослав Семов обсъди общите намерения за бъдещи инициативи и подписване споразумение за сътрудничество в областите: икономика, селско стопанство, биологично земеделие, здравеопазване, социални дейности, култура, международни програми. Община Валево е с население около 60 000 жители и е много добре развит икономически район, с привлечени инвестиции на световноизвестни фирми. Предстои официалното подписване на договора за побратимяване.