Община Дупница ще ремонтира часовниковата кула

Община Дупница обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за ремонт и реставрация на Часовниковата кула. 1 06 000 евро е прогнозната стойност на заложените дейности. Максималният срок за изпълнение е до юли следващата година.
В заданието са включени реставрация и консервация на дървената конструкция, на каменните фасади, укрепване на кулата и подобряване на района около кулата. Ще бъдат изградени стълбища и площадки за посетителите, обходна алея с подово осветление, както и подпорна стена с габиони. Старите часовници ще бъдат заменени с нови. Часовниковата кула е построена през 18 век. Тя е паметник на културата и един от символите на Дупница.