Община Етрополе с общински дълг за 2023 година

Финансовото състояние на Община Етрополе към 31.12.2023г. представлява общински дълг: – към фонд „ФЛАГ“ в размер на 1 822 625 лв. /от гласуваните, на Общо събрание на 20.07.2023 г., 3 703 000 лв./
- задълженията към РИОСВ по чл.60 и 64 от ЗУО са 1 520 000 лв.
- към фирми и второстепенни разпоредители в размер на 434 542 лв.
За образование през 2023 г. са били предвидени в бюджета 574 711 лв., като от тях са изплатени 462 433 лв. За здравеопазване през 2023 г. Община Етрополе е заложила в бюджета си да предостави 450 000 лв. на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ – Етрополе, като от тях са изплатени 375000 лв.
За спорт през 2023 г. са отпуснати:
- за футболния отбор в бюджета са били заложени 700 000 лв., а са изплатени 728 507 лв.;
- за волейболния клуб са били предвидени 171 000 лв., като са изплатени 189 710 лв.;- за спортния клуб по борба вместо заложените 18 000 лв. в бюджета, Общината е отпуснала 20 850 лв.; За спорт през 2023 г. Община Етрополе е изплатила с 50 067 лв. повече от предвидените за това средства.