Община Кюстендил ще ремонтира емблематични сгради

Общинската администрация в Кюстендил подготвя проектни предложения за реновиране на сградите на старата полиция в Кюстендил, която е пред рухване, и на Регионалната библиотека в града, по Плана за възстановяване и устойчивост.
Това са емблематични сгради, нуждаещи се от ремонт и надявам се, чрез отворената покана, за тези общински имоти да бъдат изготвени проектни предложения и те да бъдат ремонтирани, съобщи кметът на общината Петър Паунов. Предвижда се да се направи и цялостно конструктивно обследване на сградата и на кюстендилското читалище „Братство“. „Ще се използват и собствени средства, защото конструктивните промени не се финансират по програмата, но целта е да се санират цялостно сградите“, каза Паунов. Той посочи, че има предложение и за изграждане на нова библиотека. Кметът на Кюстендил съобщи, че в общината е постъпило заявление за изграждане на завод от българо-немска компания, която има над 25 години опит в изграждането на електрически съоръжения и повече от 300 завършени строителни проекта за промишлено-енергийна инфраструктура в България. Компанията е сертифициран инвеститор Клас А. „Предприятието ще осигури 100 работни места. Предвижда се разгърнатата му застроена площ да бъде 12 дка. Всяка година, докато функционира завода, ще се предоставят безвъзмездно 100 киловата панели за монтаж, като общината ще трябва да закупи само инвертора за монтажите“, допълни Паунов. Инвестицията ще бъде над 20 милиона лева. Според Паунов за изграждането на комплекса ще бъдат нужни около 18 месеца. Инвеститорът ще закупи 50 дка земя на преференциална цена от 500 хиляди лева.