Община Минерални бани е готова за зимния сезон

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер е готов с доклада си до областния управител на Хасково Станислав Дечев, относно подготовката и превантивните мерки за зимния сезон. Според изискванията кметовете на общини са длъжни да докладват за създадената организация по планирането на защитата при бедствия и готовността на съответните общински щабове за действие при усложнена зимна обстановка.
Градоначалниците са длъжни да следят за изпълнението на договорните задължения за зимно поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа. Те трябва да информират областните управители за осигуреното финансиране на мероприятията по подготовката за зимата, както и за заделените финансови средства за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи. В докладите се анализират и затрудненията през предходния зимен сезон и предприетите конкретни мерки.