Община Минерални бани представена на семинар в Норвегия

Заместник кметът на община Минерални бани Нуртин Сабри и гл. счетоводител на общината – Недялка Ангелова присъстваха на семинар в Норвегия за обмяна на опит и добри практики. Темата бе „Предизвикателството: Енергийна ефективност и ВЕИ в Норвегия”, организиран от норвежката компания „Грийнзоун“ АС. Семинарът бе проведен в гр. Осло, Норвегия, от 10 до 11 октомври, като присъстваха и представители на други български общини и фирми. Тяхното участие е финансирано от Фонд за двустранни отношения BG04-00-02 по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, княжество Лихтенщайн и кралство Норвегия.
Събитието бе открито от българския посланик в кралство Норвегия Румяна Митрева, която подкрепи желанието на участниците за обмяна на опит и засилване на двустранните отношения между Република България и страната домакин. Участниците имаха възможността да получат нови знания и да се запознаят с утвърдени практики и с постигнатите резултати в община Осло и водещи норвежки компании по отношение на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници. С пътуването до гр. Осло се поставиха основите на бъдещо ползотворно сътрудничество и засилване на двустранните отношения между Република България и Кралство Норвегия, която е страна членка на Европейското икономическо пространство.