Община Минерални бани с най-малко престъпления през 2020 г.

В общините Минерални бани, Стамболово и Ивайловград се живее най-спокойно, тъй като там са регистрирани най- малко престъпления. През миналата година в Минерални бани на 1000 души се пада едно престъпление, завършило с присъда. В останалите две общини престъпленията са 2 на 1000 души. Това показва анализ на ИПИ „Регионални профили: показатели за развитие“, който се занимава и с престъпността.
Най-много са престъпления в община Свиленград, 20 на 1000 души, но трябва да се има предвид, че причината е границата, а местният съд е сред най- натоварените с дела за контрабанда, нелегален трафик и др. Средният показател за Хасковска област е 10 престъпления на 1000 души, а разкриваемостта е 70 на сто, показва още анализът. За община Хасково той е 4 на 1000 души. В Димитровград е малко по- висок – 4.4, а това вероятно се дължи на двете големи тържища в града, на които се струпват хора от цялата страна, включително от криминалния контингент. Според анализа, през последното десетилетие се забелязва стабилен спад на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в страната. Докато през 2010 г. техният брой е 17 на 1000 души от населението, през 2020 г. той спада до под 10. Разкриваемостта на престъпленията пък ясно се увеличава през последните няколко години и през 2020 г., като надхвърля 52% за страната. Престъпността е най-висока в големите градове.