Община Минерални бани ще ремонтира улици в Ангел войвода

Община Минерални бани спечели проект за благоустрояване на уличната мрежа на село Ангел войвода. Проектът е по Инвестиционната програма за общински проекти с прогнозен размер и обхват, съгласно Приложение №3 към чл. 107, ал.13 от ЗДБРБ.
Вече е подписано и споразумението за финансиране с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на Проект „Благоустрояване на улична мрежа в село Ангел войвода“. Проектът е на стойност 3 603 500 лева. Общината се задължава да използва предоставените средства за изпълнение на проекта до 31 декември 2026 г.