Община Момчилград асфалтира пътя до Девинци

Реновираната отсечка е с дължина 1, 545 километра и се реализира по проект на Община Момчилград от Програмата за развитие на селските райони. С ремонта на пътя Община Момчилград изпълнява поет ангажимент за по-лесен достъп на живущите и гостите на селото. Нов асфалт се полага и на общинските пътища за махалите Сулица, село Пазарци и Градинка, село Седлари. Строително-ремонтните дейности на компрометираните настилки започнаха преди дни.