Община Мъглиж тегли кредит за ремонт на път

На последното си заседание Общинският съвет в Мъглиж взе решение общината да поеме дългосрочен общински дълг с максимален размер 159 966 лева. Средствата ще бъдат за финансиране на проекта „Предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства с наименование „Аварийно възстановяване, укрепване и обезопасяване на участъци от общинския път Тулово – Мъглиж – Селце. Местният парламент делегира права на кмета на общината Господин Господинов да подпише договора за кредит.
Проблемът на двата участъка датира от 20 години. За първи път бе вподиран проекта за село Селце на обща стойност около 670 000 лева с ДДС, който включва, на базата на хидрогеоложки проучвания, укрепване на скатовете. Има два планински потока, които по време на дъждовалежи и обилни снеговалежи , каквито се наблюдават през тази част от годината, стават пълноводни почти колкото планински реки и отнасят със себе си и предизвикват свличания на големи количества земни и скални маси, които допълнително компрометират пътя. Това е единият проект, който е от първостепенно значение, за да се решат проблемите на град Мъглиж и село Селце .
Вторият проект, който в момента е готов, е за укрепването на двата свлачищни участъка, които са с обща дължина 300 метра. Този проект е на стойност около 620 000 лева. Има трети проект, който е реализиран с оскъдния бюджет на общината, а именно да направена е рехабилитация, разбирайте изкърпване или казано по народному – „запълване на дупките“ на целия 17-километров пътен участък от град Мъглиж до село Селце, което коства на общината 192 000 лева.
Има от 3 години и друг проект на обща стойност 1 500 000 лева в Междуведомствената комисия, който включва цялостна рехабилитация и реконструкция на пътя до село Сливито.