Община Неделино спечели проект по „Красива България”

Подаденото предложение от община Неделино „Подобряване на социалната инфраструктура от резидентен тип-ЦНСТ, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда и облагородяване на дворното пространство на обществена сграда, находяща се на ул „Ал. Стамболийски „N 80 е получило финансиране по Програма „Красива България“. Това съобщи кметът Боян Кехайов.
Строителните дейности ще бъдат извършени зад сградата на бившето ученическо общежитие „Дичо Петров“, а с одобрените средства ще бъдат изградени асансьор за достъп до ЦНСТПЛФУ, паркинг, зони за отдих, ще бъдат подобрени подходите към административните и лекарските кабинети, социалната кухня, филиалът на Центъра за спешна медицинска помощ, ЦОП, „ВиК“, лаборатория и др.
След реализацията на проекта това пространство, което към момента е в окаяно състояние, превърнато в зона за склад на отпадъци и строителни материали, ще придобие естетически нов, градски и европейски вид. „Така ще успеем да завършим цялостното пространство и ще бъде направена връзка с градски парк „Акад. Николай Кауфман“, с предоставените услуги в района и достъпна среда за хора с увреждания. За жителите на нашата община и потребителите на социални и здравни услуги това е дългоочакван проект, който ще промени в положителна посока осигуряването на гарантиран достъп до специализирани услуги в общността и подобряване на средата на живот“, добавя кметът Боян Кехайов.