Община Панагюрище предоставя 21 електронни услуги

Община Панагюрище предоставя 21 електронни услуги за гражданите и бизнеса, съобщи Радка Костуркова от общинската администрация. Тя обясни, че с цел облекчаване процесите по административното обслужване на гражданите и на бизнеса, Община Панагюрище е създала възможност за предоставяне на административни услуги по електронен път. „Съществуват два метода за идентификация на потребителите, подаващи заявленията към администрацията – чрез квалифициран електронен подпис и чрез име и парола, които се използват от „верифицирани потребители”.
Получаването на статут на верифициран потребител е възможно да стане по следните два начина – добавянето на вече регистриран потребител в списъка с верифицирани потребители след проверка на личните му документи от служител в администрацията. След проверка на личните данни от служител в администрацията се създава „чакаща верификация“ със служебно генериран „код за верификация“. Последният се предоставя на гражданина с цел той сам да се регистрира в системата и да получи статут на верифициран потребител“, обясни Костуркова. Създадена е възможност, таксата за изпълнение на електронните услуги да бъде платена по електронен път и чрез системата на ePay.