Община Пловдив ще плати 20 000 лева за счупен крак


Община Пловдив трябва да плати 20 000 лв. обезщетение на пешеходец, който пострадал заради заледен тротоар. Решението е окончателно и е на Върховния касационен съд (ВКС). Пострадалата жена счупила крака си преди две години, докато се опитвала да се придвижи по заледените коловози на улица в града.
В решението си върховните магистрати подчертават, че общината е длъжна да управлява предоставената ѝ собственост, включително улиците в рамките на населеното място, в интерес на населението и с грижата на добър стопанин. „Дължимата грижа в полза на териториалната общност включва както изграждане, ремонт и поддържане на улиците, така и полагане на грижи за чистотата им, в т.ч. снегопочистване и осигуряването на безопасно придвижване на пешеходци и возила“, се казва в решението на върховния съд.
ВКС специално посочва кой е отговорен, когато местната власт е възложила на фирма – общинска или частна, да почиства улиците. Според съдебното решение общината може и да е предвидила в договорите си, че ще налага на фирмите глоби за неизпълнение, но това не означава, че отговорността за вреди е на дружествата, които почистват снега. „За вреди от действията на изпълнителите на работата отговаря общината, която е възложител на работата, длъжна да управлява имотите общинска собственост с грижата на добър стопанин и да осигурява нормални, безопасни условия на живот на гражданите на територията ѝ“, подчертават върховните съдии.
Магистратите пишат в мотивите си още, че общината отговаря за вреди, настъпили при движение на автомобил поради непочистването от сняг или лед на улично платно. Тя отговаря и за вреди, причинени на пешеходец поради придвижването му по непочистен тротоар.