Община Русе иска преразглеждане на класирането за саниране

Община Русе настоява за преразглеждане на класирането по процедурата за саниране на жилищни сгради, както и да бъде извършена независима проверка на обследванията за енергийна ефективност на всички сгради, получили над 115 точки. Това се посочва в становище на кмета Пенчо Милков до министъра на регионалното развитие Андрей Цеков.
Според кмета, енергийните обследвания на други общини меко казано не отговаряли на действителността. „Виждаме в други градове написани мерки, които са странни и оттам се изкривява класирането“, коментира Милков. За община Русе са одобрени 7 блока за общо над 21,2 милиона лева, при лимит на безвъзмездната финансова помощ за първи етап на процедурата от 50 млн. лева, а 25 блока за над 39 млн лева са класирани като резерви. Два блока, пък, са отхвърлени като неотговарящи на изискванията. Според кмета, правило впечатление, че в тази група съгласно Националната концепция за пространствено развитие, обхващаща градове от една категория като Стара Загора, Русе, Плевен, Велико Търново, Благоевград и Видин, няма нито една община с повече от 55% усвоен ресурс, като за Русе е 42%, а средно усвоената безвъзмездна финансова помощ за шестте града е 18,1 млн. лв. при максимален праг 50 млн. лв. В други групи по Националната концепция за пространствено развитие има допуснато финансиране от над 90%.