Община Русе обяви конкурс за финансиране на проекти за култура

Община Русе обявява конкурс за финансиране на проектни предложения в областта на изкуствата и културата. Желаещите ще могат да кандидатстват в две основни направления – международни фестивали в областта на изкуствата /максимален размер на финансиране – 12 000 лв./ и творчески проекти в областта на изкуствата и културата /максимален размер на финансиране – 5 000 лв./. През настоящата 2024 г. собственият принос на кандидатстващите организации по Програма „Култура“ ще продължи да бъде 20 %.
За втора поредна година правилникът на програмата дава възможност на желаещите да кандидатстват с проекти до 2 000 лв. да бъдат освободени от собствено съфинансиране, съобщават от Община Русе. Кандидатите, които получават средна оценка под 50% от максимално допустимия брой точки, отпадат от класирането. Крайният срок за участие в конкурсната процедура е 29 март 2024 г., като документите следва да се депозират в Деловодството на Община Русе. Срокът за отчитане на дейностите по Програма „Култура“ е 1 декември на текущата година. Съгласно правилника на Програма „Култура“ е възможно документи за кандидатстване да се изпращат и по електронен път на имейл programa.kultura@ruse-bg.eu, като задължителното изискване в случая е наличието на електронен подпис. Необходимите документи за кандидатстване и правилникът на Програма „Култура“ са публикувани на сайта на Община Русе в раздел „Култура“.