Община Русе с проект за ранно детско развитие

Община Русе ще проведе откриваща пресконференция по проект „Равен старт за щастливо бъдеще, чрез услуги за ранно детско развитие в община Русе“, която ще се проведе на 24 януари /сряда/ от 10 ч. в сградата на Детска градина „Червената шапчица“ /филиал „Светилник“/ на ул. „Тодор Икономов“ 1, съобщиха от общината.
Проектът старира на 1 ноември 2023 г. и е с период на изпълнение 7 месеца. Основната му цел е повишаване на детското благосъстояние, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални образователни услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето. Отпуснатите финансови средства по проекта са 111 344,85 лв., от които 85% са европейски средства и 15% – национално финансиране.
По време на пресконференцията ще бъдат представени възможностите, които семействата ще имат за отглеждането на деца в ранна детска възраст, чрез повишаване на здравната култура и превенция на болестите при децата, семейно консултиране и планиране и допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата, формиране на родителски умения, подкрепа, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието. На срещата са поканени представители на медиите, организации, бъдещи и настоящи родители на деца до 7-годишна възраст, както и всички заинтересовани лица.