Община Свищов забрани къпането в река Дунав

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите кметът на Община Свищов издаде забрана за къпане във водите на река Дунав и всички водни обекти на територията на общината. „Задължавам кметовете на кметства да осигурят обозначаването с табели или други трайни знаци, съдържащи забраната за къпане и да ги поставят до водните обекти. Заповедта да се оповести публично, да се постави на видно място в сградата на Община Свищов и да се публикува във вестник “Дунавско дело”, пише в заповедта на кмета.