Община Свищов отличник в програма „Региони в растеж”

Към общините „отличници“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще бъдат преразпределени средства от инвестиционните програми на по-бавните в изпълнението на финансирани от нея проекти местни власти. За това предупреди министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при участието си в дискусионен форум, организиран от Националното сдружение на общините в Република България в столицата.
Министърът съобщи, че към момента заради бързото изпълнение на договорите шест общини са постигнали заложените междинни индикатори по програмата, а други 13 общини имат възможност да постигнат заложената етапна цел. Сред „отличниците“ са общините Бургас, Хасково, Казанлък, Кюстендил, Димитровград, Свищов, Габрово и Панагюрище. Той предупреди обаче, че 20 общини са в риск, защото са с нулево изпълнение към момента.
Нанков призова местните власти за максимална мобилизация за изпълнение на проектите и разплащане на средствата по тях. Пред представителите на местните власти министърът изрази убедеността си, че забавеното изпълнение е по обективни причини, но предупреди, че това ще доведе до редуциране на инвестиционните им програми.
Регионалният министър посочи, че със сдружението е договорено срокът за отчитане на междинните индикатори по програмата от страна на общините да бъде краят на м. септември т.г. Той подчерта, че финансовият ресурс няма да бъде загубен на национално ниво и ще остане в рамките на оперативната програма, но ще бъде разпределен към общините, които са успели да изпълнят заложените индикатори. Средствата ще се използват за еднотипни дейности, каза той и обясни, че ако една община закъснее с изпълнението на процедурата за образователна инфраструктура, например, предвиденият ресурс ще бъдат насочен към други общини, но за същия тип проекти.