Община Симитли подкрепя ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград

Общински съвет – Симитли прие декларация в подкрепа на ЮЗУ „Неофит Рилски“. На свое заседание, с 15 гласа „ЗА“, общинските съветници в Симитли подкрепиха предложение на кмета на общината Апостол Апостолов и приеха Декларация, чрез която засвидетелстват подкрепата си към Югозападен университет „Неофит Рилски“, който е подложен на безпрецедентна атака, имаща за цел да урони престижа на висшето учебно заведение.
В декларацията се посочва, че в развитието на Община Симитли активно се включват кадри, завършили благоевградския университет. Припомняме, че на редовното заседание на Общински съвет Благоевград, проведено в края на месец март, местните парламентаристи също приеха декларация в подкрепа на висшето учебно заведение.