Община Сливен финансира паспортизацията на етажната собственост

Общински съвет Сливен одобри предложението на общината да финансира с 50% от сумата сдруженията на етажната собственост, нужна им за паспортизация на многоетажните жилищни сгради във връзка с предстоящата програма за саниране.
Общо 300 хиляди лева ще бъдат отпуснати от резерва на общинския бюджет, като с тях ще се финансират до 6.00 лева на обследван квадрат жилищна площ. Гласувани бяха и условията при които сдруженията ще могат да кандидатстват за общинските средства. Идеята е да се стимулират повече сдружения да участват в програмата, каза кметът Стефан Радев. „Тези, които изпълнят условията да осигурят половината сума, да имат оферта за обследването, да го изпълнят в срок, така че да могат да кандидатстват и за това предприемаме такава нестандартна общо взето процедура за общините в България.“ При неодобрение парите няма да бъдат връщани на общината. Одобрените ще възстановят сумата на общината по програмата за саниране. По време на дебата от БСП предложиха всички – одобрени и не одобрени да връщат парите. „На практика това прави силно не ефективна такъв вид помощ.“ Вносителят на предложението Минко Минчев отговори, защо поиска сдруженията да връщат парите на общината. „Защото, това са средства на общината в крайна сметка и те са със строго фиксиран характер.“ Общо 45 точки бяха гласувани днес в Общинския съвет.