Община Стара Загора подкрепя Кресна са последиците от пожара

Община Стара Загора подкрепя националната кампания на Община Кресна за възстановяване на щетите от големия пожар на 24 август т.г. и в подкрепа на пострадалото население на региона.
От 11.09. до 29.09. в ст.1 на Община Стара Загора ще бъдат приемани консерви и нови вещи от първа необходимост (одеяла, чаршафи, завивки, топли дрехи), които ще бъдат транспортирани до нуждаещите се. Административното ръководство на Община Стара Загора се обръща с призив към живеещите на територията на общината да се включат в кампанията. Банковата сметка, на която се набират парични средства в подкрепа на пострадалите от пожара и за преодоляване на щетите, е:
ОБЩИНА КРЕСНА
Интернешънъл Асет Банк АД – клон Благоевград
IBAN BG08IABG74588401242700
BIC IABGBGSF
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 445100
ОСНОВАНИЕ: ПОЖАР В СЕЛАТА ОЩАВА, СТАРА КРЕСНА И ВЛАХИ.
Община Кресна се обръща с гореща молба за човешка съпричастност и съдействие към всички български и чуждестранни физически и юридически лица, като ги моли да даряват парични средства, строителни материали и вътрешно обзавеждане за изгорелите къщи и селскостопанските постройки в засегнатите села. Създадена е организация и могат да бъдат приемани и помощи в хранителни продукти и консерви за изхранване на пострадалите от пожара.
На телефони 0893 015892, 0893 015893 и 0893 015894 всеки може да получи конкретна информация за нуждите на пострадалите и нанесените материални щети.
На 24.07.2017 г. възникна един от най-големите пожари за територията на Република България, който бушува шест дни на територията на община Кресна, нанесе огромни щети и остави без подслон и надежди десетки наши съграждани. Размерите на екологичната катастрофа са невиждани и поставят под заплаха съществуването и устойчивото развитие на общината. Загубени безвъзвратно са близо 20 000 декара горски площи. В пепелищата на пожара изгоряха пасища и останаха без храна и надежда за прехрана през зимата хиляди глави добитък. Овъглени бяха земеделски земи и селски стопанства. Само за възстановяване на изгорелите иглолистни и широколистни гори по експертни оценки ще са нужни 15 000 000 лева и поне 50 години! Пожарът нанесе огромни щети на природата и остави без паша и възможности за събиране на сено за изхранване на животните в засегнатите села през зимата. В тази връзка, в община Кресна е създадена организация за складиране на дарения – концентрирани и груби фуражи, сено и слама за изхранване на селскостопанските животни в засегнатите от пожара села.