Община Стара Загора се готви да брои безстопанствените кучета

Община Стара Загора започва да набира хора, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в общината. Това ще се случи за втори път. Самото преброяване се извършва в периода март-юни или септември-ноември веднъж на две години. Сегашното преброяване е предвидено за септември-ноември 2024 г., уточни Пламен Йорданов, началник на отдел „Екология, озеленяване и гори“.
Тази дейност е в изпълнение на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, както и по Програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Стара Загора. Преброителите трябва да отговарят на определени минимални изисквания – опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина. При липса на кандидати за преброители ще се приемат и студенти, които следват в специалности в областта на ветеринарната медицина и статистиката, като те ще трябва да представят уверение от съответното висше учебно заведение. За преброяването са необходими четирима души, които ще сформират два екипа – един за територия на град Стара Загора и втори за останалите населени места в общината. Техническото и материално обезпечаване по преброяването ще бъде за сметка на Община Стара Загора. Към двата екипа могат да се включат доброволно и представители на организации за защита на животните.