Община Стара Загора се подготвя за зимния сезон

На заседание на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия в Община Стара Загoра днес бе направен анализ на готовността за функциониране на системите за обществено обслужване при възникване на опасни метеорологични явления, във връзка с предстоящия зимен сезон. Обезпечено е придвижването при нормални зимни условия на автобусите от градския и междуселищен транспорт, осигурена е непрекъснатост при снабдяването на населението с хранителни продукти.
В присъствието на ресорния зам.-кмет Йордан Николов началникът на отдел «Опазване на обществения ред и управление при кризи» Валери Иванов и останалите участници в заседанието направиха преглед на готовността за провеждане на аварийно-спасителни работи при възникване на критични ситуации през зимния сезон на територията на общината.
В срещата участваха директори на дирекции и началници на отдели „Образование”, „Транспорт, ”Здравеопазване и социални дейности”, „Чистота и екология“, „Административно-стопанска дейност“ и др., както и представители на фирмите, отговарящи за поддръжката на пътищата в региона „Грийн партнърс“ БКС, „ПИ ЕС АЙ“ АД, на ОД МВР, ВиК, Втора механизирана бригада, Електроразпределение – юг, РС ПБЗН и КАТ Пътна полиция.
Участващите направиха предложения и разискваха по изпълнението на необходимите мероприятия за снижаване на вредното въздействие при настъпване на опасни метеорологични явления през зимния период. Акцент на прегледа бе организацията и обмена на информация за възникнали критични събития, както и готовността за работа на масовия градски транспорт за работа при зимни условия. Проверени са горивните инсталации и отоплителните системи в училища и детски градини, осигурен е транспорт на 450 пътуващи ученици. Социалните домове и Центърът за временно настаняване също са в готовност за зимата.
Снегопочистващите фирми докладваха, че разполагат с достатъчни количества машини и химикали за обработка на пътищата. От „Грийн партнърс – БКС“, които отговарят за градската мрежа са осигурили 10 комбинирани снегорина, солно-магнезиеви смеси и 200 души за ръчно почистване на тротоарите, както и необходимите инструменти. Създадена е организация най-напред да се почистват трасетата на градския транспорт, масовия градски транспорт, след което малките улички и тротоарите. Проблем за извършване на снегопочистването в града остават паркираните автомобили, за което съответните служби постигнаха съгласие да действат координирано при разчистване на улиците от колите.