Община Стара Загора с ръст в местните приходи

Към 31.12.2017 година от общо планирани приходи в размер на 117 302 299 лв., Община Стара Загора отчита 113 830 229 лв., което е 97.04% изпълнение на планираното. Планираните приходи за държавни делегирани дейности са 62 843 792 лв., а са отчетени 60 067 029 лв, или изпълнение 95.58%. Малко по-високо – 98.72% , са отчетените приходи за местни дейности – 53 763 200 лв, при план 54 458 507 лв. Това съобщи по време на публичното обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2017 година главният финансист Цанка Ганева. На представянето в зала „П.Р.Славейков“ присъстваха председателят на Общински съвет Стара Загора Таньо Брайков, зам.-кметът Иванка Сотирова, народният представител Радостин Танев, общинтски съветници и експерти от общинската администрация.
Общо Местните приходи за 2017 г. бележат ръст от 1.02%. При планирани 41 244 420 лв., са отчетени 42 312 358 лв. Ръст от 1.01 на сто има в местните приходи от имуществени и други данъци към 31.12.2017 г. Те са в размер на 19 373 553 лв., при план 18 780 000 лв. същият е ръстът при Неданъчни приходи в т.ч. /продажба на стоки, услуги, наеми, такси, глоби, концесии и др. – събрани са 22 938 805 лв. при план 22 464 420 лв. Тези положителни резултати са постигнати при максимален обем събираемост, като се има предвид, че за поредна година данъци и такси, едни от най-ниските в страната, не са увеличавани, акцентира Цанка Ганева.
Най-голямото разходно перо в бюджета на община Стара Загора за 2017 г. е за образование – 40,12% или над 44,5 млн.лв. След нея с 25,1 % са средствата, отделени за чистота и поддръжка на общи площи и инфраструктура, а над 12% са изразходвани за здравеопазване и социални дейности. Няма социална дейност , която да не е развита в Община Стара Загора, изтъкна по време на представянето гл.финансист Цанка Ганева, която уточни, че тези дейности през 2017 г. са дофинансирани с над 57 млн. лв. от средствата на общината.