Община Тополовград набира доброволци за борба с пожарите

Кандидатите да бъдат част от доброволните формирования по общини не са много, сочи опитът от последните години, откакто те са длъжни да формират подобни отряди. В сезона на пожарите Община Тополовград набира членове за доброволното формирование „Сакар – 12“, съобщават от кметството.
Доброволците ще участват в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, както и отстраняване на последствията от тях. Кандидатите ще участват в обучения, тренировки, състезания и учения, както и ще поддържат готовност за явяване и изпълнение на задачи. Доброволец може да е всеки пълнолетен гражданин, който е здрав физически и не страда от психично заболяване, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран. Служители на МВР и военнослужещи не могат да членуват в доброволните формирования. Крайният срок за подаване на документите е 30 септември включително.