Община Тунджа ще подменя улично осветление в 33 села

Заем от близо два милиона лева ще изтегли община Тунджа за подмяна на уличното осветление в 33 населени места. В останалите села на общината се предвижда модернизацията да бъде извършена със средства от Плана за възстановяване и устойчивост.
Средствата ще бъдат използвани за цялостна подмяна на старото и енергоемко осветление с LED тела. Заемът трябва да бъде върнат за петгодишен период, уточни кметът на общината Георги Георгиев. „Средствата ще бъдат осигурени от реализирането на икономии от консумация на електрическа енергия от системата на уличното осветление, от местни приходи и обща изравнителна субсидия до окончателно погасяване на дълга.“ За модернизация на уличното осветление на останалите 11 села, общината има одобрен проект по Норвежката програма още преди две години, който е на стойност близо 900 хил. лева. „Тогава не достигна ресурсът за финансиране и впоследствие, когато държавата разработваше Плана за възстановяване и устойчивост, гарантира че на тези общини, на които не е достигнал финансовият ресурс, ще бъдат финансирани през този план“, каза още Георгиев. Идеята е до края на следващата година във всички 44 села на общината уличното осветление да бъде подменено. За изтеглянето на кредита е предвидено обществено обсъждане на 12 юли.