Община Тунджа ще узаконява незаконни постройки в ромски махали


В бюджета на община Тунджа за този година са предвидени средства за закупуване на терени с цел узаконяване на постройки в ромските махали. Процесът ще започне от най-голямото село в общината.
Проблемът с незаконното строителство в община Тунджа расте, тъй като много от селата се намират в непосредствена близост до Ямбол и на практика са се превърнали в квартали на града. Не е ясно колко жители пребивават незаконно в село Кокорево, но порочната практика трябва да бъде овладяна, категоричен е кметът на община Тунджа Георги Георгиев:
„Трябва тези граждани, които от години живеят по 7, 8 или по 10 в една или две стаи, да осъзнаят, че не могат целия си живот да бъдат извън закона“. Идеята е със закупената от общината земя да се довърши планът на селото: „Който ще вкара в урбанизирана територия тези в момента незаконни строежи на ромския квартал“. Следващата стъпка е „На тези хора да им създадем възможност да закупят терените, на които са изградени през годините техните къщи“. В тазгодишния бюджет за закупуването на земя са заложени 8 000 лева.