Община Хасково дава 5 000 лева за идеен проект на парк

Община Хасково обяви обществена поръчка за идеен проект за парк до ДНА. Класираният на първо място проект ще получи 5 хиляди лева, на второ място три а на трето хиляда лева. Наградените проекти стават притежание на община Хасково. На класираният на първо място участник ще бъде възложено да изготви и работен проект. Максималната прогнозна стойност на бъдещият парк е 3 500 000 лева. Срокът за подаване на идейните проекти е 30 март 2018 година. Парцелът, върху който се планира изграждането на парк е предоставен на общината от Министерството на отбраната.